Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 32, 2003

Indikatorer og Effektvurdering

Del 1: Udvikling af indikatorer til belysning af effekten af Program for renere produkter

27-08-2003

Projektrapporten beskriver "state of the art" indenfor danske og europæiske erfaringer med indikatorer i forhold til den produktorienterede miljøpolitik samt de vigtigste internationale modeller til beskrivelse af forhold mellem miljøtilstand, årsager og handlingsmuligheder. Samtidig præsenteres grundlaget for en prototype af en database, som kan anvendes til at opsamle data fra enkeltprojekter fra Program for renere produkter. De indsamlede data kan derefter danne grundlag for løbende vurdering af programresultater samt fungere som datagrundlag for uafhængige evalueringer. Til rapporten hører en del 2 med en uddybet beskrivelse af prototypen.

Læs publikation