Miljøprojekt, 786, 2003

Undersøgelse for patogener i udvalgte vandværker

09-04-2003Formålet med undersøgelsen var at undersøge om en række udvalgte patogener, som f.eks. Campylobacter jejuni/coli, Giardia og Cryptosporidium, forekom i råvand eller færdigbehandlet drikkevand fra en række vandværker. Undersøgelsen omfattede 12 vandværker med forskellig vandbehandling, forskellig beskyttelsesgrad af de grundvandsmagasiner, hvorfra vandet indvindes, forskellig størrelse og forskellig vandtype. Der blev i undersøgelsen, der omfattede 80 grundvands- og drikkevandsprøver indsamlet på 4 prøvetagningsrunder fordelt over året fra 12 vandværker , hvor der forventedes størst risiko for mikrobiel forurening, ikke påvist nogen af de undersøgte patogener.Læs publikation