Miljøprojekt, 787, 2003

Risikovurdering af MTBE-forurening i forhold til grundvandet - bilagsrapport

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

22-04-2003

Projektet er baseret på undersøgelsesdata for 43 fynske lokaliteter forurenet med MTBE. Hovedkonklusionerne er, at der kan være forurenet med MTBE over grænseværdien i det primære grundvand under 39% af de 43 lokaliteter, og i 25% af de tilhørende indvindingsoplande. En grov opskalering viser, at 8-26% af den samlede fynske indvindingsmængde og det primære grundvand under ca. 1000 servicestationer på landsplan kan være forurenet med MTBE over grænseværdien. Risikovurderingen viser således, at MTBE kan udgøre et muligt fremtidigt forureningsproblem for indvinding af drikkevand og for grundvandsressourcen i Danmark. Hovedrapporten er udgivet som: "Risikovurdering af MTBE-forurening i forhold til grundvandet" (Miljøprojekt, 785)

Læs publikation