Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 23, 2003

Kortlægning af kemiske stoffer i tekstilmetervarer

07-04-2003

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om indholdet af kemiske stoffer i tekstilmetervarer. Resultaterne viser, at en stor del af metervarerne indeholder problematiske kemiske stoffer i større eller mindre mængde, uden at stofferne dog findes i alarmerende mængder. Da der er tale om en stikprøveundersøgelse, kan andre metervarer indeholde større mængder af eller andre kemiske stoffer. For at sikre sig mod unødig påvirkning, kan man følge nedenstående råd, som også gælder for færdigsyet tøj

Læs publikation