Miljøprojekt, 777, 2003

Indsamlingssystemer for batterier

02-04-20038 danske indsamlingssystemer for batterier er vurderet detaljeret med hensyn til indsamlingsmetode, indsamlede mængder, behandling samt omkostninger forbundet med indsamlingen. Derudover er der indhentet erfaringer fra Holland og Sverige. På baggrund af vurderingen af de danske indsamlingssystemer er der udarbejdet en række anbefalinger til den fremtidige indsamling af batterier. Projektet vurderer yderligere forskellige metoder til beregning af indsamlingspotentiale.Læs publikation