Grøn markedsøkonomi

22-04-2003

Grøn markedsøkonomi betyder, at markedsorienterede virkemidler i højere grad end tidligere bruges til at løse miljøopgaverne. Udgangspunktet er, at varernes priser så vidt muligt afspejler de samfundsmæssige omkostninger forbundet med at fremstille, distribuere og bortskaffe varerne. Regeringen vil konsekvent anvende markedsmekanismerne og princippet om mere miljø for pengene i sin miljøpolitik

Læs publikation