Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/2003

Grøn markedsøkonomi - mere miljø for pengene

22-04-2003I forbindelse med arbejdet med rapporten "Grøn markedsøkonomi - mere miljø for pengene" er der udarbejdet en baggrundsrapport. Baggrundsrapporten beskriver danske og udvalgte, udenlandske erfaringer med brugen af tre typer markedsorienterede virkemidler i miljøpolitikken: 1) økonomiske virkemidler, f.eks. afgifter og omsættelige kvoter 2) markedet for renere produkter: produktorienterede virkemidler, f.eks. miljømærker og -varedeklarationer og 3) teknologisk udvikling og innovation.Læs publikation