Miljøprojekt, 773, 2003

Geotekstiler som rodspærre

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

14-04-2003Ved dyrkning af grønsager i forurenet jord kan man risikere, at afgrøderne via rødderne optager forureningsstoffer. I situationer med dybereliggende forurening kan dette måske imødegås ved at hindre, at rødderne trænger ned i den forurenede jord. I dette projekt er det undersøgt om geotekstiler kan forhindre en sådan rodnedtrængning. To væksthusforsøg viste at geotekstiler - selv de tætteste på markedet - ikke kan standse rodvæksten af grønsager. Nogle geotekstiler kunne dog begrænse rodudbredelsen markant.Læs publikation