Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2003

Evaluering af produktpanelerne

01-04-2003Med henblik på at styrke den rolle, som aktørerne på markedet har i den produktorienterede miljøindsats, igangsatte Miljøstyrelsen i 1998 et forsøg med produktpaneler. De første tre produktpaneler blev nedsat inden for områderne elektronik, godstransport og tekstiler. Disse tre paneler og grundlaget for deres arbejde er nu evalueret, således at der kan skabes et grundlag for en revurdering af den strategi, de bygger på. Evalueringsrapporten består af tre hovedafsnit, som hver især belyser, hvorvidt produktpanelerne opfylder de rammefunktioner, der er fastlagt for dem, hvorvidt panelerne er brugbare værktøjer i den produktorienterede miljøindsats, og om der er behov for tilpasninger af konceptetLæs publikation