Miljøprojekt, 791, 2003

Erfaringer med og potentiale for transportplaner for virksomheder i Danmark

25-04-2003

Denne rapport indeholder en status over hidtidige initiativer i Danmark om transportplaner for virksomheder. I 2002 havde mindst 35 private og offentlige virksomheder i Danmark udarbejdet en transportplan, dvs en plan for, hvordan man kan organisere de ansattes transport til, fra og på arbejde på en mindre miljøbelastende måde. Potentialet for en videre spredning af transportplaner til andre virksomheder, vurderes i rapporten. Mange virksomheder arbejder i dag med miljøledelse, grønne regnskaber m.m. Arbejdet med transportplaner minder på mange punkter om denne indsats. Udviklingen af transportplaner tjener også andre formål end et bedre miljø og mere sundhed, idet mange virksomheder betragter en transportplan som et medarbejdergode, da transportmulighederne for de ansatte til og fra virksomheden kan blive forbedret.

Læs publikation