Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 29/2002

Udfasning af Lineære Alkylbenzen Sulfonater (LAS) i rengøringsmidler

06-09-2002Formålet med projektet har været at substituere LAS med mindre miljøbelastende tensider uden at reducere produkternes rengøringseffekt. Projektet indeholder en simpel miljøvurdering, hvor der ses på nedbrydelighed, økotoksicitet og bioakkumulering. På baggrund af såvel miljø som funktionelle egenskaber blev natriumlaurylsulfat, natriumlaurylethersulfat og fedtalkoholethoxylat udvalgt til at substituere LAS.Læs publikation