Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/2002

Opdatering af UMIP-databasen

13-09-2002UMIP-databasen er nu 5 - 6 år gammel, men en række af dens datasæt er endnu ældre. Indhentning af data er ofte en meget tidskrævende proces i arbejdet med LCA, og kvaliteten af disse data er bl.a. afgørende for anvendelsesformålet for miljøvurderingen. For at lette virksomhedernes arbejde er derfor prioriteret, at UMIP-databasen grundet dens alder og hyppige anvendelse skal opdateres. Nærværende projekt har foruden opdatering haft til formål at rette eksisterende fejl i databasen samt at tilføje helt nye typer af datasæt.Læs publikation