Økologiske rygsække - ressourceeffektivitet, materialestrømme og globalisering

03-09-2002

Et litteraturstudie, der først og fremmest har klarlagt, at de nu udviklede og internationalt anerkendte metoder til beregning af økologiske rygsække og nationernes samlede træk på ressourcerne, bidrager væsentligt til at kaste lys over globaliseringens effekter og til at udvikle funktionelle bæredygtighedsindikatorer. De nu udviklede metoder gør det således muligt at synliggøre effekterne på inputsiden, også helt andre steder på kloden end der, hvor varerne produceres og forbruges.

Læs publikation