Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/2002

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - årsberetning 2001

13-09-2002Årsberetningen indeholder en kort præsentation af Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Årets arbejdet indenfor Kemikalieinspektionens tre arbejdsfelter - tilsyn, administrative opgaver og information - beskrives. Endelig indeholder årsberetningen en beskrivelse af de strafferetlige afgørelser indenfor Kemikalieinspektions tilsynsområde og en oversigt over bødestørrelser for årene 1997-2001.Læs publikation