Vejledning fra Miljøstyrelsen, 10/2002

Luftvejledningen: Russisk titel

26-09-2002Luftvejledningen indeholder en samlet beskrivelse af, hvorledes luftforurening fra virksomheder skal reguleres. Det centrale er brugen af massestrømsgrænser, emissionsgræn-seværdier og B-værdier. Ud fra massestrømsgrænsen bestemmes, om det er nødvendigt at rense den luft, der udsendes gennem et afkast, og emissionsgrænseværdierne fastsætter, hvilken koncentration der skal renses til Endvidere findes kontrolmetoder og analysemetoder og krav til energianlæg samt krav til indretning og drift af tanke og siloer.Læs publikation