Miljøprojekt, 720, 2002

LCA-uddannelse

04-09-2002I projektet er det blevet kortlagt hvilke tilbud der findes i Danmark i undervisning i miljøvurdering af produkter. Undersøgelsen giver også et fingerpeg om hvilke værktøjer og uddannelser danske virksomheder efterspørger for at være i stand til at miljøforbedre produkter. Rapporten giver en præsentation af hvilke kurser der tilbydes på LCA-området samt hvilke målgrupper de er rettet imod. Desuden er det undersøgt hvilke kompetencer inden for miljøvurderinger industrien og rådgivere har behov for.Læs publikation