Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/2002
04-09-2002Projektets formål var at tilsynsmyndigheder og virksomheder fra "Det grønne Bælte" (Århus og Ringkjøbing amter, Videbæk, Herning, Ikast, Silkeborg og Århus kommuner) skulle undersøge, hvordan tilsynsmyndigheder kan medvirke til og bistå omkring produktorienteret miljøarbejde. Resultatet er at virksomhederne pegede på en række forudsætninger for en åben og konstruktiv dialog om emnet. Tilsynsmyndighederne fremhæver, at der fra politisk hold skal være fokus på det produktorienterede miljøarbejde, når der fordeles ressourcer. Under de rette forudsætninger og med støtte i fornuftigt og lettilgængeligt materiale, mener begge parter, at der er god basis for at miljøarbejdet udvides fra det "matrikel-orienterede" til også at omfatte det produktorienterede.Læs publikation