Miljønyt, 65, 2002

Kom godt i gang med livscyklustankegangen !

04-09-2002

Der er udviklet en korttidstest til undersøgelse af algetoksicitet forårsaget af kemiske stoffers hæmmende virkning på algernes fotosyntese baseret på målinger af kulstof-14-assimilation. Metoden kan bruges til kildeopsporing og miljøeffektvurderinger af spildevandsprøver eller perkolat og kontrol af sådanne. Edvidere er udarbejdet en metodeforskrift til brug for virksomheder, miljø- og levnedsmiddellaboratorier og amtskommunale miljøforvaltninger.

Hæftet beskriver, hvordan virksomhederne kan komme i gang med at udvikle renere produkter udfra en livscyklustankegang. Der er fokus på en enkel tilgang til en forebyggende miljøindsats, hvor virksomhederne kan gå i gang på et niveau, der passer til deres ambitioner og muligheder. Rapporten henvender sig til virksomheder, der uanset størrelse og branche er interesseret i at nedbringe miljøpåvirkninger fra deres produkter.

Læs publikation