Miljøprojekt, 723, 2002

Detailkortlægning af affaldssammensætningen i servicesektoren

03-09-2002Affaldsundersøgelsen viser, at der er et betydeligt potentiale for genanvendelse af affald fra de undersøgte områder, Fra detailhandelen er det først og fremmest pap, der fremkommer i betydelige mængder, mens madaffald og til dels glas, pap og papir fremkommer i væsentlige mængder fra hoteller og restaurationer. Genanvendelsespotentialet fra skoler og institutioner er ikke så stort, og udgøres først og fremmest af papir. Fra kontorvirksomheder er det papir, som fremkommer i betydelige mængder, men der fremkommer også en del pap. Autoværksteder har en del farligt affald, men her er det fortrinsvis jern og metal samt pap, dæk og autoruder, der dominerer.Læs publikation