Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 22, 2002

Byggeøkologisk Udstillingspavillion

12-09-2002Ideen til udstillingshallen udsprang af en polemik i forbindelse med konferencen "Økologi i byggeriet" i Trekantsområdet. Efterfølgende opstod et samarbejde mellem Byggecentrum i Middelfart og Landsforeningen Økologisk Byggeri, idet Byggecentrum har stillet en 200 m2 hal til disposition. LØB ønskede med dette projekt at skabe det organisatoriske og finansielle grundlag for etablering af en byggeøkologisk udstillingspavillon. Projektet på Byggecentrum har været omtalt i en række artikler i tidsskrifter og dagblade samt radio og TV.Læs publikation