Miljøprojekt, 714, 2002

Afprøvede teknologier under Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

12-09-2002

Under Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening er der siden 1996 afprøvet en række nye og spændende teknikker til brug ved oprensning af forurening, hindring af forureningsspredning og til måling for forskellige typer forurening. Rapporten indeholder således en status for det aktuelle vidensniveau nationalt og internationalt, indenfor en række forskellige dele af forureningsområdet

Læs publikation