Miljøprojekt, 718, 2002

Afgivelse af organisk stof fra polymere materialer - mikrobiel vækst

12-09-2002Projektet havde til formål at undersøge hvor stor betydning afgivelse af organisk stof (AOC = Assimilerbart organsik carbon) fra polymere materialer havde for den mikrobiologiske kvalitet af dansk drikkevand i forhold til vandets eget indhold af organisk stof. Undersøgelsen viste, at polymere materialer, der anvendes til distribution af drikkevand, afgiver stoffer til vandfasen, som kan give anledning til mikrobiel eftervækst.