Substitution af SF6 i lydisolerende vinduer

04-10-2002Projektet har haft til formål at vise mulighederne for at erstatte den industrielle drivhusgas svovlhexafluorid (SF6) i lydisolerende vinduer. På baggrund af den gennemførte analyse og afprøvning af udvalgte, realistiske løsninger for relevante vindues- og rudetyper er konklusionen, at det med forholdsvis enkle tekniske midler og med samme lydisolerende effekt er muligt at opnå dette mål.Læs publikation