Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/2002

Stimulering af mindre virksomheders interesse for arbejdet med renere produkter

18-10-2002

Projektet har haft som formål at gøre mindre virksomheder opmærksom på perspektiverne i at arbejde med renere produkter. Der er udviklet to enkle værktøjer, behovsafklaring og livscyklustjek, som bruges i dialog mellem TIC og virksomhederne til at afklare hvad der kan være relevant for virksomheden at arbejde videre med. Desuden er der udviklet andet kortfattet informationsmateriale til brug for virksomhederne. Rapporten beskriver projektets forløb og erfaringer.

Læs publikation