Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/2002

Planlægning af beredskab for vandforsyningen

29-10-2002Vejledningen beskriver hvordan det kommunale beredskab og vandforsyningens eget beredskab kan tilrettelægges og organiseres for vandforsyningen i tilfælde hvor der opstår en beredskabssituation. Vejledningen beskriver hvilke situationer, der skal tages højde for, samt hvilke personer der bør inddrages i beredskabsplanenLæs publikation