Miljøprojekt, 728, 2002

Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(a)pyren i Danmark

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

24-10-2002Projektet er en sammenstilling af dansk og international viden om PAH i jord. Projektet viser, at PAH i jord skyldes direkte forurening af jorden med tjære, koks, olie eller bygningsrester og/eller forurening via luften fra afbrænding af træ, olie, koks og andet organisk materiale. For de PAH'er der er omfattet af grænseværdier for indhold af PAH i jord, er der ikke fundet rapporter om naturlig, biologisk dannelse under danske forhold.Læs publikation