Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/2002

Forsortering af organisk affald til biogas med dewaster

23-10-2002I efterlevelsen af målsætningerne om øget bioforgasning af kildesorteret husholdningsaffald har især forbehandlingen af affaldet før den egentlige bioforgasning voldt problemer, bl.a. med fjernelse af plastposer i affaldet. Maskinen på Vaarst-Fjellerad biogasanlæg frasorterer effektivt plast og andre uønskede materialer, men har ingen effekt i forhold til indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i affaldet. Den overflødiggør således ikke kildesortering, hvis kvaliteten af gødningsproduktet skal sikres.Læs publikation