Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/2002

Vurdering af koncentration og varighed af BAM-forurening i grundvand

07-11-2002Rapporten indeholder en vurdering af BAM-forureningens forventede omfang og varighed i grundvand og vandværkernes indvindingsboringer. Vurderingerne er baseret på beregninger for modelområder der svarer til de geologiske hovedtyper af grundvandsmagasiner i Danmark.Læs publikation