Ukrudtsbekæmpelse på belægninger

11-11-2002Hæftet præsenterer en række strategier for pesticidfri bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Strategierne handler om at kombinere metoder og bruge dem på de mest optimale tidspunkter. Hæftet er for en stor dels vedkommende baseret på et tre-årigt forsøg i fem kommuner og et amt, hvor Skov & Landskab (FSL) sammen med Danmarks JordbrugsForskning har afprøvet en række pesticidfri metoder og strategier. Hæftet henvender sig til offentlige og private driftsforvaltninger, for eksempel kommuner, amter, boligselskaber og entreprenører. Også grundejerforeninger og lignende vil kunne bruge indholdet.Læs publikation