Miljøprojekt, 703, 2002

Udbringning TASP og bioaske

06-11-2002Agri Contact har foretaget forsøg med udspredning af TASP og bioaske i små mængder - uden støvgener - på landbrugsjord. Konklusionen er at der er udviklet og afprøvet et velfungerende system som kontrollerer udbringningen af de pulverformige materialer på landbrugsjorden.Læs publikation