Miljøprojekt, 737, 2002

Synliggørelse af de vigtigste forbrugerrelaterede miljøegenskaber ved elektronikprodukter

08-11-2002

Projektet har til formål at levere forslag, som kan udnyttes til at fremme markedet for mindre miljøbelastende elektronikprodukter. Der er foretaget opsamling af erfaringer og vurdering af den hidtidige indsats, og desuden er der gennemført et dialogmøde i et forbrugerpanel og en række interviews og undersøgelser i detailhandelen. Projektet opstiller 22 strategielementer, som kan indgå i en styrkelse af markedet for grøn elektronik.

Læs publikation