Miljøprojekt, 736, 2002

Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af borespåner behæftet med oliebaseret boremudder (OBM) fra olieplatforme

08-11-2002

Analysen opgør de velfærdsøkonomiske omkostninger ved tre metoder til bortskaffelse af borespåner behæftet med OBM fra olieplatforme - Bortskaffelse på land (med genanvendelse og deponering) - Injektion under havbunden i samme felt - Injektion under havbunden i andet felt Analysen viser, at det koster samfundet netto 3-4 mill.kr. mere pr. år at bortskaffe på land end at injicere under havbund i samme felt ved en årlig bortskaffet mængde på 5-8.000 tons. Væsentlige miljøskader (påvirkning af bundfauna og af marine fødekæder etc.) har det dog ikke været muligt at værdisætte. Resultaterne skal derfor fortolkes varsomt.

Læs publikation