Miljøprojekt, 730, 2002

Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

01-11-2002Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og effektiv rengøring, b) afvaskningsteknikker til reduktion af farvespild med op til ca. 80%, c) teknikker til begrænsning af vandforbrug og spildevandsmængde med op til 98% og d) teknikker til behandling af spildevand med henblik på genbrug af vand og om muligt genbrug af koncentrat.Læs publikation