Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/2002

Kilder til BAM-forurening og forureningsudbredelse

07-11-2002Rapporten indeholder en opgørelse over mulige kilder til BAM-forurening, samt resultaterne af undersøgelser af kildestyrken for en række typer af forureningskilder. Endvidere beskriver rapporten undersøgelser af 4 vandværker, hvor kilderne til forureningen er forsøgt påvist.Læs publikation