Miljøprojekt, 731, 2002

Genanvendelseseffektivitet af hvidblik- og stålemballager

04-11-2002Størsteparten af brugt hvidblikemballage tilføres forbrændingsanlæggene. Tabet af metal ved forbrænding blev fastlagt ved et forsøg på Amagerforbrænding med indfyring af to typer hvidblikdåser og efterfølgende lagring af dåser sammen med slagge inden metallet blev frasorteret til genanvendelse. Resultatet viste et stort tab af metal ved denne proces. Når mængderne af hvidblik- og stålemballager som sendes til direkte genanvendelse i genvindingsindustrien eller til behandling andetsteds medregnes, estimeres en genanvendelseseffektivitet på 36 % ved middeltab. Varierende fra 47% ved minimumstab til 25% ved maksimumstab.Læs publikation