Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/2002

Forureningstransport via utætte boringer

07-11-2002Rapporten beskriver og vurderer ud fra eksisterende viden de mulige risici for forurening af vandforsyningsboringer som skyldes boringernes konstruktion. Desuden er boringskonstruktionens betydning for transport af BAM-forurenet vand vurderet ud fra undersøgelser af forurenede boringer.Læs publikation