Miljøprojekt, 680, 2002

Miljøvurdering af alternative bortskaffelsesveje for bionedbrydelig emballage

22-03-2002

Miljøvurderingen omfatter bortskaffelse ved forbrænding med energi-genindvinding som i det eksisterende danske affaldsbehandlingssystem sammenlignet med bortskaffelse ved kompostering. Projektets væsentligste konklusion er, at forbrænding som regel vil være at foretrække, fordi materialernes energiindhold da bedre kan udnyttes.

Læs publikation