Miljøprojekt, 665, 2002

Kortlægning af diffus jordforurening i byområder. Delrapport 3

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

18-03-2002Rapporten beskriver forslag til undersøgelsesstrategier for diffust forurenede arealer i byområder. En række systematiske trin indgår i disse strategier og udgangspunktet er, at den diffuse jordforurening skal beskrives ved hjælp af statistisk værktøjer. Blandt andet skal der, udfra den historiske redegørelse, opstilles en sandsynlig forureningsmodel for forureningens oprindelse, som kan bekræftes ved de fysiske undersøgelser.Læs publikation