Miljøprojekt, 663, 2002

Kortlægning af diffus jordforurening i byområder. Delrapport 1

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

19-03-2002Rapporten omfatter en opsummering af eksisterende erfaring og brugbar viden vedrørende forureningskilder og undersøgelser af diffus jordforurening i byer. I rapporten er diffus jordforurening desuden klassificeret efter potentielle kilder, typiske forureningsniveauer, indikator- og analyseparametre.Læs publikation