Miljøprojekt, 671, 2002

Kortlægning af affald i dansk dagligvarehandel

18-03-2002Resultaterne viser, at alle dagligvarebutikker bør sortere papaffald fra til genanvendelse. De beregnede nøgletal viser, at for hver million, der omsættes i dagligvarebutikkerne, er der gennemsnitligt mere end 700 kg papaffald. Derimod tyder kortlægningen på, at mængderne af plastaffald er mindre, end det hidtil har været antaget. Butikkerne kasserer temmelig store mængder organisk affald som frugt og grønt, der vil kunne genanvendes, afhængig af hvilken national strategi der lægges for behandling af organisk affald.Læs publikation