Miljøprojekt, 669, 2002

Bæredygtig bolig-arbejdsstedstrafik i Horsens Kommune

12-03-2002

To private virksomheder og tre uddannelsesinstitutioner har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet transportplaner. Udgangspunktet for projektet er at de lokale myndigheder, virksomhederne og de ansatte har fælles interesser i at organisere de ansattes arbejdsrejser på en effektiv, miljøvenlig og hensigtsmæssige måde. Der er for hver virksomhed udført en kortlægning af ansatte og studerendes transport til og fra arbejdspladsen. På baggrund heraf er der udarbejdet transportplaner for virksomhederne med konkrete mål og initiativer til hvordan transporten kan gøres mere miljøvenlig. Erfaringer fra projektet er bl.a. at det er vigtigt at se den enkelte virksomhed som unik og tage udgangspunkt i de specielle forhold der gør sig gældende for den enkelte virksomhed, f.eks. virksomhedens størrelse, art og beliggenhed, pendlingsmønster, virksomhedstraditioner og konkrete problemer (f.eks. parkeringsproblemer).

Læs publikation