Miljøprojekt nr. 672, 2002

Affaldsindikatorer

22-03-2002

Rapporten indeholder opgørelser på landsbasis for nyberegnede enhedsmængder over den nuværende og fremtidige potentielle mængde og sammensætning af bygge- og anlægsaffald. Prognosemodeller beskriver, hvorvidt og i hvilket omfang mængde og sammensætning udvikler sig fra 1990 frem til år 2015. Potentialet forandrer sig ikke væsentligt de næste 25 år, idet den samlede mængde antages at stige fra 4 til 5 millioner tons pr. år.

Læs publikation