Miljøprojekt, 690, 2002

Udledning af miljøfarlige stoffer med spildevand

14-05-2002Rapporten indeholder teknisk faglige diskussioner vedrørende vurdering af miljømæssige effekter ved udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet samt en række konkrete anbefalinger til kravfastsættelse og kontrol. Der er taget udgangspunkt i den eksisterende danske lovgivning om udledning af farlige stoffer ved Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996, og de problemer der har vist sig at være med den praktiske håndhævelse af disse bestemmelser.Læs publikation