Miljøprojekt, 679, 2002

Modellering af opvarmning ved dampinjektion (MODI)

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-05-2002Der er udviklet en model i et Excel-regneark, som kan beregne opvarmningen fra dampinjektion i en enkelt boring. Modellen er meget enkel at anvende, og samtidig er den ikke så begrænset som de modeller, der har været anvendt indtil nu. Denne model kan benyttes til at designe dampoprensninger. Derudover kan den også bruges til at illustrere betydningen og sammenhængen af de forskellige geologiske data. Modellen er blevet sammenlignet med den mere avancerede model T2VOC, og brugen er blevet illustreret i tre praktiske eksempler med data fra udførte oprensninger.Læs publikation