Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 18/2002

Miljøkonsekvenser af levetidsforlængelse af elektronikprodukter

13-05-2002Projektet har undersøgt de miljømæssige konsekvenser af at opgradere, reparere eller udskifte for 4 udvalgte elektronikprodukter (PC, mobiltelefon, TV og frekvensomformer). Miljøbelastningen gennem livscyklus er vurderet ved en screeningmetode for de nuværende typer af produkter, for den forrige generation og for de to kommende generationer. Projektet viser, at det kun undtagelsesvis er miljømæssigt fordelagtigt at udskifte et elektronikprodukt frem for at opgradere eller reparere det.Læs publikation