Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/2002

Miljø- og kvalitetsledelsessystemer i fire danske virksomheder

06-05-2002

Miljøstyrelsen iværksatte i 1992 projekter vedrørende implementering af miljø- og kvalitetsstyring på 4 virksomheder. Projekterne omfattede implementering af ledelsessystemer på tekstilvirksomhederne Tytex og Novotex, plastvirksomheden Kaiserplast samt kemivirksomheden Casco Nobel. KPMG har sammenfattet erfaringerne fra virksomhederne i en rapport udgivet af Miljøstyrelsen. Rapporten er baseret på interview med personer på alle niveauer i de fire virksomheder samt på en skriftlig projektrapport fra hver enkelt virksomhed. De fire virksomheders erfaringer kan sammenfattes til, at det har styrket virksomheden såvel internt som eksternt og såvel økonomisk som miljømæssigt at få etableret certificerede miljøledelsessystemer. Resultaterne og effekterne har imidlertid vist sig på andre områder, end virksomhederne umiddelbart havde forventet, inden de gik i gang med projekterne.

Læs publikation