Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 8, 2002

Indholdet af udvalgte duftstoffer i rengøringsprodukter og andre forbrugerprodukter

09-05-2002

EU’s Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og Non-Food Produkter til forbrugere (SCCNFP) har identificeret 24 duftstoffer som potentielle hudallergener. Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser har i denne undersøgelse bestemt indholdet af disse duftstoffer i 43 forbrugerprodukter. Der er hovedsageligt blevet analyseret opvaske-, vaske- og rengøringsmidler. Derudover er der undersøgt undertøj, bleer, toiletpapir, viskelæder og en enkelt dukke. Mellem to og ni af de undersøgte duftstoffer blev fundet i 93% (n=40) af produkterne. Koncentrationen af de undersøgte stoffer varierede fra mindre end 0,0001% og op til 0,7600%. Analysen påviste ikke tilstedeværelsen af nogle af de 24 duftstoffer i den flydende brune sæbe, i de undersøgte viskelædere samt i bleerne

Læs publikation