Miljøprojekt, 670, 2002

Forsøg med biofiltre til rensning af poreluft forurenet med chlorerede opløsningsmidler

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-05-2002

Denne undersøgelse viser, at gasformige, chlorerede kulbrinter kan nedbrydes til chlorid, kuldioxid (CO2) og vand i biofiltre. Til undersøgelsen blev der udviklet et reaktor-system, hvor gasblandinger tilsat chlorerede ethener kan tilledes kontinuert til forskellige filtermaterialer. Kompost og sphagnum blev undersøgt under aerobe og anaerobe forhold. Kompost var det mest effektive biofilter, hvor propan- og butannedbrydende mikroorganismer under aerobe betingelser var i stand til at omsætte op til 39% og 17% af den tilledte mængde perchlorethylen og trichlorethylen samt 72% af den tilledte propan. Ved at optimere driftbetingelserne kan omsætningen af de skadelige chlorerede kulbrinter sandsynligvis øges væsentligt, hvorved biofiltre har et potentiale, som renere teknologi til rensning af forurenet poreluft fra jord.

Læs publikation