Fjernelse af MTBE i danske vandværker

06-05-2002MTBE anvendes som additiv i benzin. Stoffet udgør på grund af en høj vandopløselighed en voksende forureningstrussel mod de danske grundvandsmagasiner og dermed vandforsyninger. Der ligger et stort potentiale i, hvis man gennem optimering af de biologiske processer i den konventionelle vandbehandling i vandværker kan opnå, at MTBE reduceres til under grænseværdien (5 ug/L). De udførte forsøg i fuld skala viser, at MTBE kan fjernes ved traditionel vandbehandling gennem modifikation af driften.Læs publikation