Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/2002

Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg

16-05-2002

Erfaringer fra Århus Kommune om mulighederne for at anvende bionedbrydelige plastposer til indsamling af organisk dagrenovation. Undersøgelsen har vist en stor brugertilfredshed med tre typer stivelsesbaserede bionedbrydelige plastposer. Men poserne kunne ikke klare den indsamlingspraksis der anvendes i Århus Kommune. Der er fremlagt ny viden om bionedbrydelige plastposer nedbrydning ved bioforgasning, og der er foretaget en miljømæssig helhedsvurdering af poserne.

Læs publikation